Skip to Content

Hva er nordlys?

Nordlyset er viden kjent verden over. Folk fra både fjern og nær kjenner til fenomenet, og valfarter ofte nokså langt nord for å kunne se det vakre nordlyset streife over himmelen.

Selv om de fleste har hørt om nordlyset, kan det være mange som har behov for litt mer informasjon om dette vakre himmelfenomenet.

Kjært barn har mange navn

Alle elsker nordlyset! Det skal mye til for ikke å la seg begeistre når dette trolske lyset viser seg på himmelen. Uttrykket «kjært barn har mange navn» er så absolutt gjeldende også for nordlyset.

Aurora polaris

Først vil vi ta for oss begrepet aurora polaris. Dette navnet kommer fra latin, men på norsk kaller vi aurora polaris for polarlys. Polarlys er samlebegrepet for både nordlys og sørlys.

Aurora borealis

Aurora borealis er det latinske navnet for nordlys, også kalt «den nordlige morgenrøden». Det sies at navnet aurora borealis mest sannsynlig stammer fra Galileo Galilei som levde på siste halvdel av 1500-tallet og frem til midten av 1600-tallet. Nordlyset, eller aurora borealis, er polarlyset som du kan se på den nordlige halvkule.

Aurora australis

Aurora australis er det latinske navnet for sørlys. I likhet med nordlyset, har sørlyset fått kallenavnet «den sørlige morgenrøden». Sørlys er polarlyset som du kan se på den sørlige halvkule. Sørlyset oppstår på samme måte som nordlyset, men over Antarktis som altså befinner seg på den sørlige halvkule.

Hva er egentlig nordlys?

Så hva er egentlig dette mystiske lyset som forekommer på himmelen? Og hvordan oppstår dette trolske fenomenet som både nordmenn og turister valfarter fra alle kanter for å oppleve på best mulig vis?

Nordlys oppstår når partikler fra sola treffer Jordas atmosfære, nærmere bestemt i den øvre polare atmosfæren. Selv om du kanskje trodde det hele skjedde rett over hodet på deg, inntreffer fenomenet hele 80 til 500 kilometer fra jordens overfalte – fantastisk, eller hva?

Nordlyset oppstår på himmelen når energirike partiklers slynges fra Sola mot Jorda. Lyset dannes ved at partiklene, dvs. elektronene og protonene, kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene leverer energi i form av elektromagnetisk stråling, og kan ses på himmelen på nattestid i områdene rundt de magnetiske polene.

Begrepet elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som flyter med lystes hastighet fra en strålingskilde. Det hele kan oppfattes som bølger, og nettopp derfor ser vi kanskje også nordlyset som et bølgende lys i vakre farger på himmelen. Lyset kan opptre i ulike former, farger og styrker. Vi ser det gjerne i et fargespekter som strekker seg fra alt fra blått og grønt til gult, rødt og oransje.

Nordlyset forekommer i atmosfærens nordlysoval som ligger rett over Nord-Norge på nattestid. Likevel er nordlyset blitt observert og tatt bilde av i Sør-Norge. Ja, faktisk så langt sør som i Kristiansand.

Forskning

Det forskes på om nordlyset og sørlyset er det samme, og om de er speilbilder av hverandre. I 2009 viste norske studier at det i motsetning til hva man hadde trodd tidligere, trolig ikke var slik. Norske studier har nemlig vist at nordlyset og sørlyset ikke er likt, men det gjenstår fortsatt mye forskning på området.

Faktisk finner vi den første faktiske beskrivelsen av nordlyset i den norsk-norrøne litteraturkriften fra år 1230. Siden den gang er nordlyset blitt beskrevet av de norske prestene i tidsperioden fra slutten av 1500-tallet til 1800-tallet, mens den første avhandlingen om nordlyset ble skrevet av den norske historikeren og naturforskeren Jens Christian Spidberg.

I dag er Norge aktivt med i internasjonal nordlysforskning, hvor Andøya Space Center spiller en viktig rolle i forskningen.

Privacy Policy